Welkom bij STEAMbase

Welkom bij STEAMbase

Welkom bij STEAMbase: SToffenmanager Exposure And Modelling database.

STEAMbase is ontstaan vanuit het project ‘validatie Stoffenmanager’ en bevat enkele duizenden meetgegevens met goede contextuele informatie. Alle volgens de NVvA noodzakelijk geachte parameters zijn opgenomen in de database. Meetgegevens zijn in anonieme vorm opgeslagen.

In deze database kunt u zoeken naar voor u relevante meetgegevens. Op basis van specifieke informatie over taak of beroep kunt u een relevante selectie maken uit het totale aanbod meetgegevens. U krijgt vervolgens informatie aan de hand van een grafische weergave en een aantal statistische kengetallen (b.v. gemiddelde, range).

In de toekomst zal het aantal metingen verder groeien. U kunt vanuit uw bedrijf of instituut nieuwe meetgegevens invoeren om de database actueel te houden en verder uit te breiden. Als tegenprestatie krijgen toeleveranciers de beschikking over andere meetgegevens in een digitaal format. Ook kunt u als toeleverancier gebruik maken van een functionaliteit van STEAMbase waarmee ingevoerde gegevens automatisch in een standaard tabel format worden samengevat die u kunt invoegen in uw rapportage.

De meetgegevens in STEAMbase zullen gebruikt worden voor verder verfijning van de Stoffenmanager en andere blootstellinginstrumenten. Ook kunt u als bedrijf of branche meetgegevens invoeren om zo te komen tot branche-specifieke kwantitatieve instrumenten ter onderbouwing van bijvoorbeeld arbocatalogi of Exposure Scenario’s (REACH).

Dit is versie 1.0 van STEAMbase. In de komende periode zal samen met relevante partijen nader onderzocht worden hoe de praktische toepasbaarheid van STEAMbase verder vergroot kan worden. Ook wordt momenteel de mogelijkheid van koppeling met andere Europese databases onderzocht.